Stora delar av byanätet ligger nere sedan kl.7. Orsaken är ett strömavbrott hos Umeå Energi som gör att en av noderna som matar vidare inte får ström,

Uppdatering: Umeå Energi har åtgärdat felet i Varmvattnet och strömmen är tillbaks sedan kl.09.15. Nu är åter alla noder inom Tavelsjö ByaNät uppe.