Sedan kl. 12.31 är det ett strömavbrott hos Skellefteåkraft i Vindel-Ånäset. Därmed kan inte bredbandet matas vidare till Östra och Västra Kryckeltjärn, Tillflykten med flera byar. Strömavbrottet beräknas hålla på till kl.15.

Uppdatering: Sedan kl.15.02 är strömmen tillbaks och bredbandet åter uppe.