Ett strömavbrott hos Vattenfall gör bygdegården i Stärkesmark strömlös. Därmed går också bredbandet ner i detta område. Strömavbrottet är oplanerat. Avbrottet för bredbandet började kl.15.18.

Uppdatering: Kl.15.45 gick också Selet ner. Vattenfall beräknar att avbrottet ska vara åtgärdat kl.18.

Uppdatering: Kl.16.30 går också Västra Vännfors ner.

Uppdatering: Kl.16.44 går också Gullsjö ner.

Uppdatering: Kl. 18.25 strömmen tillbaks och bredbandet fungerar som det ska.