Sedan kl.09.19 ligger bredbandet i Varmvattnet nere, vilket gör att stora delar av Tavelsjö ByaNäts område blir utan bredband. Orsaken är underhållsarbeten hos Umeå Energi. Oklart hur lång tid dessa beräknas ta.