Noden i Vindel-Ånäset ligger nere sedan kl.11.18 på nyårsdagen. Orsaken är ett strömavbrott hos Skellefteåkraft. Alla i Vindel-Ånäset och nya anslutningar i Östra och Västra Kryckeltjärn, Tillflykten med flera kopplade till denna nod blir därmed utan bredband.

Uppdatering: Kl.14.03 är noden i Vindel-Ånäset uppe och fungerar igen, då strömmen kommit tillbaks.