Problemen fortsätterför för AllTele/A3s nya webmejl. Det är svårt att komma fram till mejlsupporten - antingen möts du av  "Vi kan tyvärr inte ta emot några samtal.. " eller så kan väntetiden bli mycket lång. Man kan ringa numret 0910798010 och först välja 2, och sen 0, då slipper man i alla fall först vänta i AllTeles vanliga växel innan man kopplas till mejlsupporten. Påminner om sidan läsamailen.nu  där finns nya inställningar och viss information.  För att komma till den gamla webmejlen, för att exportera kontakter gå till https://old.alltele.net

Uppdatering: Om du inte hittar ditt lösenord - ring 0703235614.