Det har varit ett avbrott för bredbandstrafiken i Trollberget mellan kl.09.45 och kl.10.05. Orsaken var problem med strömförsörjningen till noden.