2017-08-18

Bredbandet i Rödålund, Västra Överrödå och Fäboåkern kommer ligga nere onsdag 23/8 och torsdag 24/8 (ev också fredag 25/8 som är reservdag). Orsaken är tekniska omkopplingar och underhållsarbeten. Varje anslutning måste logga in på nytt efter avbrottet. Alla berörda får speciell information via pappersbrev.

Uppdatering 24/8 kl.12.36. Nu är det klart i Rödålund och de som ännu inte loggat in igen kan göra det.