Tavelsjö byanätKontaktinformation:

Medlemsservice, driftsinformation m.m. Lena Alwerud: 070-323 56 14

Ordförande, Hans Weinehall: 070-586 02 02

Kassör, Nils-Ola Andersson: 070-6686371

Frågor om nya anslutningar, överlåtelser. Mårten Edberg: 070-2168625

 

Om Tavelsjö ByaNät

Tavelsjö ByaNät är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna själva. Föreningen äger ett fiberoptiskt bredbandsnät som är ett av landets största i sitt slag. Nätet omfattar ca 250 kvadratkilometer. Mellan utposterna är det ca 25 kilometer.

Totalt har Tavelsjö ByaNät i dagsläget cirka 450 kilometer fiberkabel nedgrävd (så kallad kanalisation där finns ett antal fiber). Den ekonomiska föreningen - som är en av de företagsformer som finns i Sverige – hade 1077 anslutningar vid årsskiftet 2020/2021. Totalt omfattas cirka 100 byar i de tre kommunerna Umeå, Vindeln och Vännäs.

Bygget började i augusti år 2002. Under år 2004 driftsattes de sista i den första utbyggnadsetappen. Bredbandsnätet har i huvudsak finansierats av medlemmarna själva via en medlemsinsats. I samband med de första utbyggnadsetapperna fick föreningen ekonomisk medfinansiering från stat och kommun på cirka 15 %. Mellan åren 2016-2019 genomfördes ett större utbyggnadsprojekt som medfinansierades av EU-medel som hanterades av Jordbruksverket och länsstyrelsen.

Utöver medlemsinsatsen finns det en månadsavgift (för närvarande 205 kronor) som täcker kostnaderna för Internetaccess, drift, underhåll och reinvesteringar. Tekniken medger för närvarande en högsta teoretisk kapacitet på 1000 Mbit/s. I dagsläget kan den som vill betala 75 kronor extra i månaden för att öka hastigheten till 300 Mbit/s.

Det område som nätet täcker omfattar cirka drygt 1100 hushåll med fast boende. Utöver detta finns cirka 500 fritidshus. Sammantaget är cirka 83 % av de fast boende anslutna till Tavelsjö ByaNät och 33 % av fritidshusen. Det innebär att det finns en potential på ytterligare cirka 200 hus med fast boende och cirka 300 fritidshus.

Föreningen hanterar sin första-linjen-support i egen regi. Telefonnumret dit är 070-3235614.

Vissa medlemmar har särskild kompetens som används för att hantera utsättning av kanalisation, avhjälpning av vissa fel och konfigurering av teknisk utrustning. För mer omfattande problem köps lämpliga tjänster in.

 

Hur gör man för att ansluta sig till Tavelsjö ByaNät och vad kostar det?

För den som bygger nytt eller inte tidigare varit ansluten till Tavelsjö ByaNät är det i ofta möjligt att ansluta sig i efterhand. Vad det kostar kan dock variera. Vi har en lägsta kostnad på 32.000 kronor (medlemsinsats 28.500 kronor plus 3.500 kronor i anslutningsavgift) som alla nyanslutningar måste betala. Det kan bli dyrare om det är mycket långa avstånd eller annat som komplicerar saken. Ta kontakt med Tavelsjö ByaNät så ska vi göra vårt bästa för att ge ett tydlig besked vad som gäller i ditt speciella fall.