ProjledarutbildningNågra av deltagarna framför den vackra fondväggen som Bengt Appelblad målat.

I bygden finns många föreningar med duktiga och engagerade medlemmar, som vill behålla och utveckla en levande landsbygd. För att genomföra projektideér som kommer upp behövs det personer med kvalificerade kunskaper om hur man leder och genomför projekt. För att få fram flera projektledare sökte Tavelsjö ByaNät och beviljades projektstöd av Leader URnära. Det blev därigenom möjligt att genomföra en utbildning i projektledning.

Kursen Bygdens projektledare startade i september och avslutas i maj . Den genomförs på kvällstid och med några helgpass. Dan Weinehall är kursansvarig och Jan-Åke Olofsson kursledare. Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i hur man planerar, genomför och avslutar ett projekt. Kursdeltagarna är indelade i tre grupper, där varje grupp gör ett projekt.

Deltagarna får genom utbildningen chansen prova på olika moment i ett projekt: Beställarens, utförarens och utvärderarens roll. Nyttigt, trevligt och förhoppningsvis något som via projektens ”tema”, som är landsbygdutveckling, blir ytterligare byggstenar för att förstärka växtkraften i bygden.

Text & foto: Nils-Åke Sandström