Tavelsjö byanätKALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA

Torsdag 20 april 2017 klockan 18.30

Rödåsels Bygdegård

Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma.

Avprickning mot röstlängd påbörjas klockan 18.00. OBS!

Motioner till årsstämman från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 15 april. Motioner inskickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Styrelsen behöver ha lite tid innan stämman för hanteringen.

Under kvällen kommer utöver stadgeenliga ärenden även upp bredbandsutbyggnaden, något som styrelsen bedömer av särskilt intresse att diskutera:

Bredband för alla – hur går det med byggprojektet?

Balans- och resultaträkning finns tillgänglig hos kassören Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg, som också besvarar eventuella frågor. Han nås på e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

TBN bjuder på fika!

Välkomna!

Styrelsen för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

/Hans Weinehall, ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016 kan laddas ned här. 

 

Förslag till dagordning

Årsstämma torsdag 20 april 2016, Rödåsels bygdegård

 

 1. Öppnande.
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Anmälan av protokollförare.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Val av justerare.
 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 11. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställd balansräkning.
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Motioner.
 14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
 15. Budget.
 16. Medlemsavgift för år 2018.
 17. Övriga avgifter.
 18. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 19. Val av revisorer och suppleanter.
 20. Val av valberedning.
 21. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman.
 22. Avslutande.