Styrelsen för Tavelsjö Byanät ekonomisk förening har registrerat ett aktiebolag Tavelsjö Byanät AB föratt genomföra det EU-finansierade projektet "Bredband till alla 2016-2018". Det nybildade aktiebolaget ägs till 100 % av Tavelsjö Byanät ekonomisk förening. Styrelsen för föreningen utgör bolagsstämma i dotterbolaget. Beslutet har fattats efter samråd med föreningens revisorer.

Styrelsen ser beslutet om att bilda ett dotterbolag till Tavelsjö Byanät ekonomisk förening som en logisk och nödvändig konsekvens av beslutet att genomföra bredbandsprojektet "Bredband till alla 2016-2018" och det regelverk som gäller i projektet. Regelverket kring bidraget var inte klart när ansökan lämnades in. När ansökan om bidrag till projektet lämnades in hade föreningen därigenom inte tillgång till den information som utgör motivet till bolagsbildningen. Det innebär även att styrelsen för Tavelsjö Byanät ekonomisk förening kommer att överväga avveckling av bolaget – eller att lägga det vilande, när projektet är avslutat.

För frågor eller ytterligare information i detta ärende hänvisas till

Hans Weinehall, styrelseordförande tel 070-5860202

Nils-Ola Andersson kassör tel 070-6686371

Vill du veta mer om bolagsbildningen kan du också läsa här:

1. Styrelsens skrivelse till revisorerna

2. Bolagsordningen för bolaget