Välkommen till något av de fyra informationsmöten som ordnas angående "Bredband till alla 2016-2018":

Stärkesmarks bygdegård tisdagen den 10 maj kl.19.00

Rödåsels bygdegård tisdagen den 17 maj kl.19.00

Vindel Ånäsets byastuga torsdagen den 19 maj kl.19.00

Tavelsjö bygdegård tisdagen den 24 maj kl.19.00

/ styrelsen för Tavelsjö ByaNät