Logga plus ordförandeklubba

KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA

Tisdag 15 Mars 2016 klockan 18.30

Tavelsjö Bygdegård

 

Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma.

Avprickning mot röstlängd påbörjas klockan 18.00. OBS!

Verksamhetsberättelsen (se länk för pdf-fil och som artikel här ) och föredragningslista finns tillgänglig via ByaNät-portalen www.bygdeportalen.se efter den 1 mars. Se längst ner i denna artikel.

Motioner till årsstämman från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. Motioner inskickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Styrelsen behöver ha lite tid innan stämman för hanteringen.

Under kvällen kommer utöver stadgeenliga ärenden även upp några punkter som styrelsen bedömer av särskilt intresse att diskutera:

  • Emil Forsberg, Umeå kommun, informerar om välfärdsteknologi och hur vi kan underlätta "livet på landet"?
  • Information kring "Bredband för bygden", ett projekt som ger möjligheter för de som ännu inte anslutit sin fastighet till fibernät!

Balans- och resultaträkning finns tillgänglig hos kassören Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg, som också besvarar eventuella frågor. Han nås på e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

TBN bjuder på fika!

Välkomna!

Styrelsen för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

/Hans Weinehall, ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Förslag till dagordning

Årsstämma tisdag 15 mars 2016, Tavelsjö bygdegård

1. Öppnande.

2. Val av stämmoordförande.

3. Anmälan av protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd.

5. Val av justerare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning.

8. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

9. Revisorernas berättelse.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställd balansräkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Motioner.

14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

15. Budget.

16. Medlemsavgift för år 2017.

17. Övriga avgifter.

18. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

19. Val av revisorer och suppleanter.

20. Val av valberedning.

21. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman.

22. Avslutande.