Tavelsjö byanät lägre upplösning

Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsmöte.
Torsdagen den 10 april 2014, klockan 19.00 (avprickning av röstlängd från kl. 18.30).

Plats: Tavelsjö Bygdegård

Kaffeservering.

 Ola analys ny 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VK:s Ola Nordebo medverkar med en reflektion på temat "Landsbygdens nya chanser på 2000-talet".  Efter denna inspirerande stund följer mer sedvanliga årsmötetsförhandlngar

 

Handlingar inför årsstämman för nedladdning:

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

Motion från Anita Nilsson

Motion från Kent Hortlund

Styrelsens yttrande över Anita Nilssons motion

Styrelsens yttrande över Kent Hortlunds motion

 

Beträffande information om resultat – och balansräkning kan kontakter tas med vår kassör Nils-Ola Andersson 090-38328 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..F" style="font-size: 13px;">.

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..F">Mycket välkomna!

Styrelsen genom

Hans Weinehall, ordförande


----------------------------------------------
Tavelsjö ByaNät Ekonomisk Förening

Föredragningslista vid föreningsstämman:

1.   Val av stämmoordförande.
2.   Anmälan av protokollförare.
3.   Godkännande av röstlängd.
4.   Val av justerare.
5.   Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
6.   Fastställande av dagordning.
7.   Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.
8.   Revisorernas berättelse.
9.   Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställd balansräkning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Motioner.
13. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
14. Budget.
15. Medlemsavgift.
16. Övriga avgifter.
17. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.
18. Val av revisorer och suppleanter.
19. Val av valberedning.
20.  Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman.
21.  Avslutning.