Under maj och juni har det kommit in 4.330 kronor till skuldsaneringsfonden.
Insamlingen har hittills gett 36 250 kronor

Med Ditt bidrag växer fonden Bygdegårdsföreningens postgirokonto är 633 41-2

Att intresset är stort kring frågan om vägbelysning vitt-nade det välbesökta mötet som Tavelsjöcentern ordnade på Bygdegården i torsdags (10 juni).

Gatuchefen informerade då om förslaget till nya riktlinjer för kommunalt stöd till enskilda vägar och överföring av drift-ansvaret för vägbelysning.

Tavelsjöbygden påverkas starkt av politiska beslut på alla nivåer.

Centeravdelningen har en viktig roll i Tavelsjöbygdens utveckling

Kommer vi i byarna att få ta över hela ansvaret för vägbelysningen på enskilda vägar? Gatuchefen Ulf Olofsson informerar om utredningen och dess konsekvenser vid ett offentligt möte torsdagen den 10 juni klockan 19 00

Det traditionella gröna rutanmötet hölls i år på Bygdegården med odlingsrådgivare Susanne Hoffman. som berättade om bekväm odling.

Måndagen den 17 maj kommer Karin Söder och Maud Olofsson att vara i Umeå. Klockan 19 00 skall de prata om Europavalet på
cafe station.

Centerkvinnorna i Tavelsjö inbjuder till
Kvällsmöte i Västerbackaskolan
onsdag 21 april, kl. 18.30

Medverkande: Per-David och Elisabeth Carlsson

Fika

ALLA HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Behöver du skjuts till Västerbackaskolan
ring 090-60298 senast tisdag kväll 20 april