Laila Lars Våffelcafe

Sportlovsmåndagen inleddes traditionellt i Norrby Bygdegård med ett våffelcafé arrangerat av Blåbandsföreningen Norrby-Tavelsjö.

Bygdegården Årsmöte 2016

Tavelsjö Bygdegårdsförening och dess sektion Sundlingska gården hade nyligen årsmöte i Talmansrummet Bygdegården.

Pimplare på Tavelsjön

Om Du har fiskekort är Du välkommen att fiska hela året, och här finns lite information från Tavelsjös fiskevårdsområde

Pris på fiskekort under 2017.
Årskort 300kr (gäller för hela familjen).
Gästkort 150kr (gäller för en medföljande med innehavare av årskort).
Veckokort 70kr.
Dygnskort 30kr.
Köp gärna fiskekortet på www.fiskekort.se.

Under året planeras en större utsättning av fisk, mera information om detta kommer under våren.

Thomas Holmberg

ordförande

DSC 1972 2

Alf Söderlund hälsade Ca 45 Tavelsjöbor välkommen när Tavelsjöbygdens LRF och Bygderådet i Umeå bjudit in till ett offentliga möte i Tavelsjö Bygdegård om Umeå kommuns tematiska översiktsplan för landsbygden.

Senast 10 mars 2017 kan pågående verksamheter och aktiviteter inom Vindelälvsåsens vattenskyddsområde behöva ha tillstånd eller dispens, eller vara anmälda. Dessutom kan du behöva utföra åtgärder innan dess för att du inte ska omfattas av vissa förbud i föreskrifterna.

Bredbandet i Trehörningen och Västervik ligger nere sedan kl.13.09. orsaken är planerade arbeten hos Umeå Energi som har förvarnat om att avbrottet ska vara till kl.15.

Uppdatering: Sedan kl.14.08 har strömmen kommit tillbaks och bredbandet kan fungera igen.

TC Interimsstyrelse Här kommer en kort rapport från arbetet med Tavelsjö Centrum, TC-projektet. Den 20 nov 2016 valde intressenterna i TC-projektet en interimsstyrelse bestående av: Vera Eriksson, Bertil Pettersson, Jerry Nilsson, Bo Nilsson och Alf Söderlund.

Underkategorier

Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________