Det pågår ett planerat strömavbrott hos Skellefteåkraft i Vindel-Ånäset idag onsdag 24/3 till och med kl.18. Detta kommer troligen påverka Tavelsjö ByaNäts bredbandsnod i Vindel-Ånäset. När reservkraften tar slut kan Buberget, Tillflykten , Östra och Västra Kryckeltjärn med flera byar som är anslutna till denna nod bli utan bredband.