Sedan kl.10 är det ett strömavbrott hos Umeå Energi i Sand på grund av underhållsarbete. Oklart hur lång tid detta tar. När bredbandets reservkraft tagit slut går noden ner vilket i så fall drabbar Sand, Signilsbäck och delar av Tavelsjö som blir utan bredband även om de inte märkt av själva strömavbrottet.

Uppdatering: Strömmen kom tillbaks kl.10.33 enligt Umeå Energi, det blev aldrig något bredbandsavbrott.