Tavelsjö byanätHärmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma. Onsdag 3 april 2019 klockan 18.30 i Rödåsels Bygdegård. Avprickning mot röstlängd påbörjas klockan 18.00. OBS!

Verksamhetsberättelsen och föredragningslista finns tillgänglig via ByaNät-portalen www.bygdeportalen.se efter den 18 mars. Motioner till årsstämman från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 30 mars. Motioner inskickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utöver stadgeenliga ärenden och information om vår pågående bredbandsutbyggnad så medverkar Magnus Rudehäll, Region Västerbotten med ansvarsområde Strateg för digitalisering och innovationsledning. Magnus kommer att orientera oss inom ”Digitaliseringens möjligheter”

 

Balans- och resultaträkning finns tillgänglig hos kassören Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg, som också besvarar eventuella frågor. Han nås på e-post nils-ola.andersson (at) tavelsjo.se

TBN bjuder på kaffe, te och smörgås.

Välkomna!

Styrelsen för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

/Hans Weinehall, ordförande

 

-----------------------------------------------------------

 

Förslag till dagordning

Årsstämma onsdag 3 april 2019, Rödåsels bygdegård

1. Öppnande.

2. Val av stämmoordförande.

3. Anmälan av protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd.

5. Val av justerare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning.

8. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

9. Revisorernas berättelse.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställd balansräkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Motioner.

14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

15. Budget.

16. Medlemsavgift för år 2020.

17. Övriga avgifter.

18. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

19. Val av revisorer och suppleanter.

20. Val av valberedning.

21. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman.

22. Avslutande.