Umeå Norra Pensionärsförening har under året haft fem uppskattade och angelägna studiecirklar i ämnet Må bra – med eller utan läkemedel.

På bilden ser vi tre av handledarna, Maj Britt Näslund, Gerd Brodin och Vera Eriksson. Förutom dessa vara Anette Johansson och Karin Lindgren handledare. Specialister medverkade på några av cirkelträffarna.