Ordförande, i SPF Umeå norra, Sten Lindberg hälsade ett 100 tal medlemmar välkomna till föreningens månadsträff i Tavelsjö bygdegård.
Efter att dagens underhållare ”Strokarna” också hälsats välkommen inleddes underhållningen med orkesterns signaturmelodi ”Låt hjärtat va me”. Det skulle visa sig vara en mycket passande sång med tanke på den sång- och spelglädje som serverades, direkt från hjärtat.
Publiken fick vara med om en kulturresa från dansbandsmusik via folkmusik, pop & rock, allsång till jazzmusik. Däremellan bjöds på solosång och roligt mellansnack. Sällan har en timme gått så fort och efter ihållande applåder bjöds på ett extranummer. Före det spelade ”Strokarna” ”Vi möts igen” någonting som lyssnarna också hoppas på.

Efter den uppskattade underhållningen serverades kaffe med gott bröd, lotteriförsäljning och information av föreningens ordförande Sten Lindberg som redovisade stegtävlingen där Umeå norra kom på 3:e plats med dryga 57 mil.
Han nämnde även vinterns studiecirkel ”60 skäl att hålla igång” som redan startat i Kroksjö och att en ny matupphandling ska göras, med i referensgruppen finns medlemmar i KPR. Från 3/10 erhåller seniorer 25% rabatt på vissa busslinjer. Efter dragningen på dagens lotteri var den trevliga sammankomsten slut./Maj-Britt