Ordförande Sten Lindberg kunde hälsa ett 80 tal medlemmar välkomna till mötet på Tavelsjö Bygdegård. Ett särskit varmt välkommen riktade Sten till den tretton man och kvinnor starka cittra orkestern under ledning av Laila och Lars Windelius.

SPF Umeå Norras månadsmöte i Flurkmarks klubbstuga lockade ett 70 tal besökare.

Ordförande Sten Lindberg hälsade välkommen och överlämnade mikrofonen till Hus...

SPF-Umeå Norra har månadsmöte i Flurkmarks klubbstuga den 16 mars kl 13.00

Skidlegenden Martin Lundström berättar minnen från sin fantastiska karriär i skidspåret.

15 april kl 13.00

Månadsmöte i Flurkmarks klubbstuga.

Månadsmöte i Flurkmarks klubbstuga

Skidlegenden Martin Lundström berättar om sin fantastiska karriär i skidspåret.

SPF Umeå Norras månadsmöte i Flurkmarks klubbstuga gästades av skidlegenden Martin Lundström. Martin, 92 år ung, föddes i Tvärliden, Norsjö och växte upp i en småbrukarfamilj med 11 syskon.

SPF Umeå norra pensionärsförenings årsmöte hölls i Tavelsjö Bygdegård. Ett 90-tal medlemmar var närvarande.