SPF Umeå norra hade nyligen en studiecirkelsamman-dragning i Hissjö Bygdegård. Tom Juslin berättade om kriget samt om släktforskning.

Drygt 100 personer mötte upp när SPF Umeå Norra hade månadsmöte i Tavelsjö Bygdegård.

Barnens bibel delades ut till alla 4-åringar vid söndagens familjegudstjänst.

'70-talet medlemmar från Umebygdens norra pensionärsförening SPF var häromdagen samlade till månadsmöte i Flurkmarks klubbstuga.

Tavelsjöcentern har en bred verksamhet med en blandning av politisk information och trevliga möten och fester.
Vill Du komma i kontakt med någon i styrelsen kan Du ringa eller meila till:

Norrbyortens EFS förening inbjöd till den traditionella paltfesten lördag den 4 okt.

SPF Sveriges pensionärs-förbund hade ett mycket välbesökt medlemsmöte i Tavelsjö Bygdegård den 9 sept. Det var drygt 70 deltagare.