SPF Umeå norra hade nyligen en studiecirkelsammandrag-ning i Hissjö Bygdegård. SPF har under vintern haft fyra studiecirklar om ofredens år 1808-1809 och slaget i Sävar.

Det är Studieförbundet Vuxenskolan som stått bakom och cirka 40 medlemmar i SPF har gått studiecirkeln. Tom Juslin som arbetar på VK har tagit fram en stor del av studiematerialet bland annat en specialbilaga till VK.

Han berättade på mötet om hur han samlat ihop material kring kriget, dess bakgrund och klargjorde också en del frågeställningar som cirkeldeltagarna hade funderingar kring.


Släktforskning

Tom håller också på med släktforskning och berättade om vilka olika hjälpmedel som numera finns och som man kan använda. Kyrkböckerna är den viktigaste källan och där kan man hitta det mesta. Kyrkböckerna visar inte bara släktskap och hur länge människorna levde. De innehåller också uppgifter om personerna, om de kunde läsa och om de uppvisat tillräckliga kunskaper vid husförhören. Brister i förstånd och vandel noterades noggrant. De innehåller också en mängd uppgifter om familjeförhållandena. Barn som kom till världen när föräldrarna var ogifta skrevs in som oäkta. Det hjälpte inte om föräldrarna sedan gifte sig, i kyrkboken var de oäkta. Det som var skrivet var skrivet.

Tom berättade också om sin forskning om en släkt som han har anknytning till nämligen ättlingar till Erik Ångerman Sursill. Det var en ångermanlänning som kom flyttande till Teg på 1400 talet och bosatte sig på Väst-Teg vid Röbäcksslätten. Han tillverkade och sålde surströmming och fick därför tillnamnet ”Sursill”. Alla hans döttrar och sju sondöttrar flyttade till Österbotten och gifte sig, de flesta med präster, vilket gav upphov till många kända prästsläkter.

Med åren har han fått många miljoner ättlingar som ingår i de cirka 2500 olika släkten som härstammar från Erik Ångerman Sursill. Bland ättlingarna hittar man tre av Finlands presidenter nämligen Per Evind Svinhuvud, Kaarlo Juho Ståhlberg och Gustav Mannerheim.
Av intresset att döma, bland de fyrtiotal deltagarna kan man nog förvänta sig att det är många som nu kommer att börjar med släktforskning.

På mötet berättade Jörgen Markusson från Studieförbundet vuxenskolan om de nya kursmateriel som tagits fram.