SPF Umeå norra pensionärsförenings årsmöte hölls i Tavelsjö Bygdegård. Ett 90-tal medlemmar var närvarande.

Pensionärsförenings decembers månadsmöte hölls traditionelltenligt i Tavelsjö församlingsgård.

Ett sjuttiotal personer fanns på plats i Tavelsjö Bygdegård när SPF Umeå Norra hade sitt månadsmöte. Ronny Ambjörnsson, professor i idéhistoria och författare underhöll med att brätta om sitt skrivande.

Vid SPF Umeå Norras månadsmöte i Tavelsjö bygdegård provades ett annorlunda upplägg.

Medlemmarna stod själva för programmet och det visade sig bli mycket lyckat.

Månadsmöte med sopplunch i Tavelsjöbygdegård.
Den29 sept kl 13.00

Ronny Ambjörnsson, professor och författare berättar om sig själv och sina böcker.
Lotteriförsäljning,

Pris 50 kronor
Anmälan till byaombud senast den 24 sept.

Månadsmöte med sång och musik.

På SPF Umeå norra månadsmöte i Flurkmarks klubbstuga deltog 75 medlemmar och lyssnade till Marcus Lövgren som sjöng, allt från ballader till Elvis, och berättade historier.

Kyrkan i Tavelsjö var välbesökt vid söndagens högmässa, som gick i sångens tecken. Bland besökarna fanns många medlemmar från SPF Umeå Norra