selfcars

Dela gärna denna artikel i dina sociala medier!

Klicka här;  Länk till enkäten.

Fyll i direkt - sista dag 10 juni!

Under två år genomförs ett unikt projekt i Tavelsjö- och Rödåbygden som kan leda till att bygden blir först i världen att testa självkörande fordon i landsbygdsmiljö. I projektet som en mycket aktiv del olika företag och organisationer med förankring i bygden.

En viktig del i projektet är att uppnå en hög delaktighet hos de invånare som berörs och att få en god bild över hur man ser på sin egen och hela familjens möjligheter att göra vad man önskar utifrån tillgång till olika transportmöjligheter.

Därför hoppas projektet att så många som möjligt - från 12 år och uppåt - att fylla in en digital enkät som nås via denna länk. Ett högt deltagande i enkäten kommer att vara värdefull när det nuvarande projektet - med stor sannolikhet – går vidare för att söka ett större så kallat ”demonstratorprojekt”. Om ett sådant projekt antas skulle vår bygd bli världsunik genom att för första gången testa och utveckla självgående fordon för passagerare och förhoppningsvis gods anpassat till landsbygdens särskilda förhållanden. Enkäten riktas till dig som bor i Tavelsjö posytnummer område samt byarna Överrödå, Trollberget, Rengård, Gullsjö, Selet, Kroksjö och Flurkmark.

Fyll helst i enkäten på en gång, så du inte glömmer bort den. Den tar cirka 10 minuter att fylla i och kommer att ligga till den 10 maj.

Mer finns att läsa om projektet här på Bygdeportalen.se via denna länk

eller på projektets hemsida

I sommar kommer det att hållas en familjedag den 14 juli i Tavelsjö by. Då kan du träffa några som deltar i projektet, få mer information självkörande fordon samt ta del av enkätresultatet.