SPF Umeå norra ( Sveriges pensionärsförbund ) hade ett mycket välbesökt medlemsmöte i Tavelsjö Bygdegård den 9 sept. Det var drygt 70 deltagare, som lyssnade till Professor Lars Weinehall .

Lars Weinehall en bygdens son, född i Varmvattnet berättade om Norsjö projektet, som startade 1985 för att motverka Hjärtinfarkter, slaganfall och diabetes i Västerbotten.

I Norsjöprojektet kombinerades hälsoundersökningar (av 30- 40-, 50-, 60-åringar) med folkbildning.

Modellen fick stark spridning i länet. Sedan 1991 bedrivs Västerbottens hälsoundersökningar (VHU ) vid länets alla vårdcentraler. Hittills har 120 000 hälsoundersökningar genomförts och mer än 30 000 personer har undersökta en andra gång och då 10 år äldre.

Viktiga riskfaktorer har kunnat påverkas. Blodfetter och Blodtryck sjunker bland medelålders västerbottningar och andelen rökare är lägst i landet.

Nu talar resultaten för att Västerbottningarna blivit mer fysisk aktiva och förhoppningsvis innebär detta att vi skall få hejd på den oroväckande höjningen av övervikt och fetma som vi sett det senaste decenniet.

När Norsjöprojektet började låg Västerbotten sämst till i landet i fråga om dödsfall i hjärtinfarkt. Nu, drygt 20 år senare, ser läget betydligt bättre ut och Västerbotten är bland de län där medellivslängden ökar allra mest.

För att mötesdeltagarna skulle få dagens motion, fick de efter informationen gå en naturstig med en frågetävling som vanns av Karin Helmersson.

Därefter serverades en god och hälsorik soppa,kaffe och kaka.

.