Kommer vi i byarna att få ta över hela ansvaret för vägbelysningen på enskilda vägar? Gatuchefen Ulf Olofsson informerar om utredningen och dess konsekvenser vid ett offentligt möte torsdagen den 10 juni klockan 19 00

Måndagen den 17 maj kommer Karin Söder och Maud Olofsson att vara i Umeå. Klockan 19 00 skall de prata om Europavalet på
cafe station.

Centerkvinnorna i Tavelsjö inbjuder till
Kvällsmöte i Västerbackaskolan
onsdag 21 april, kl. 18.30

Medverkande: Per-David och Elisabeth Carlsson

Fika

ALLA HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Behöver du skjuts till Västerbackaskolan
ring 090-60298 senast tisdag kväll 20 aprilTavelsjöbygden påverkas starkt av politiska beslut på alla nivåer.

Centeravdelningen har en viktig roll i Tavelsjöbygdens utveckling

Odlingsrådgivare Susanne Hoffman berättar om

Bekväm Grönsaksodling

Torsdagen den 29 april kl. 1900

Lokal: Tavelsjö Bygdegård.

Trädgårdskryss med priser.

Servering


Alla är mycket välkomna
Tavelsjöcenten

Det traditionella gröna rutanmötet hölls i år på Bygdegården med odlingsrådgivare Susanne Hoffman. som berättade om bekväm odling.