Tavelsjö Centerkvinnor inbjuder till surströmmingsfest på Västerbackaskolan

lördag 18 september .
Underhållning. Lotterier.

Anmälan senast måndag 13 september till Solveig 62121, Birgit 60298 och Ingrid 60183.
Alla är välkomna, även icke medlemmar

Sommarens utflykt blir en Stadsvandring med Guide.

Måndagen den 12 juli klockan 18 00

guide: Eva Sigurdh

Samling vid turistbyrån Renmarkstorget

Kommer vi i byarna att få ta över hela ansvaret för vägbelysningen på enskilda vägar? Gatuchefen Ulf Olofsson informerar om utredningen och dess konsekvenser vid ett offentligt möte torsdagen den 10 juni klockan 19 00

Under maj och juni har det kommit in 4.330 kronor till skuldsaneringsfonden.
Insamlingen har hittills gett 36 250 kronor

Med Ditt bidrag växer fonden Bygdegårdsföreningens postgirokonto är 633 41-2

Måndagen den 17 maj kommer Karin Söder och Maud Olofsson att vara i Umeå. Klockan 19 00 skall de prata om Europavalet på
cafe station.

Att intresset är stort kring frågan om vägbelysning vitt-nade det välbesökta mötet som Tavelsjöcentern ordnade på Bygdegården i torsdags (10 juni).

Gatuchefen informerade då om förslaget till nya riktlinjer för kommunalt stöd till enskilda vägar och överföring av drift-ansvaret för vägbelysning.

Tavelsjöbygden påverkas starkt av politiska beslut på alla nivåer.

Centeravdelningen har en viktig roll i Tavelsjöbygdens utveckling