Tavelsjöbygden påverkas starkt av politiska beslut på alla nivåer. Centeravdelningen har en viktig roll i Tavelsjöbygdens utveckling.

Centeravdelningen har flera förtroendevalda i Kommun, Landsting och Svenska kyrkan. Vänd Dig gärna till dem om du vill få mera information om någon fråga eller om det är något som Du tycker att de bör bevaka speciellt.

Centerns förtroendevalda
Kommunen

:::: Kommunfullmäktige Hans Wejnehall (ersättare)
:::: Kommunstyrelsen Hans Weinehall (ersättare)
:::: Socialnämnden Lisbeth Etting (ersättare )
:::: Umeå Energi Robert Pihlgren
:::: UMEVA Gunnar Westberg (ersättare)
:::: Arburetum Norr Thorsten Gustavsson
:::: Valnämnd Lisbeth Etting (ersättare)

Landstinget

:::: Landstingsfullmäktige Kerstin Nilsson
:::: Patientnämnden Kerstin Nilsson
:::: Västerbottens Museum Kerstin Nilsson

Svenska Kyrkan

:::: Kyrkomötesombud Monika Sandström
:::: Samfällda Kyrkofullmäktige Monika Sandström
:::: Samfällda Kyrkofullmäktige Vera Eriksson (ersättare)
:::: Tavelsjö Kyrkoråd (ordf ) Monika Sandström
:::: Tavelsjö Kyrkoråd (sekr) Vera Eriksson
:::: Tavelsjö Kyrkoråd Anna Pettersson
:::: Tavelsjö Kyrkoråd Birgit Johansson
:::: Tavelsjö Kyrkoråd Lisbeth Etting ( ersättare)
:::: Tavelsjö Kyrkoråd Gunnar Westberg ( ersättare)