Enligt ett utredningsförslag kommer Umeå Kommun snart att besluta om

 Nya riktlinjer för den Kommunala väghållningen samt det Kommunala stödet till enskilda vägar.

 Kommunens drift och underhållsansvar för belysningsanläggningar på enskilda och vägverkets vägar skall enligt förslaget avvecklas.

Detta är frågor som kommer mycket kraftigt att beröra oss som bor i byarna. Vi inbjuder därför till ett

Offentligt möte på Tavelsjö Bygdegård.

Torsdagen den 10 juni klockan 19 00


Gatuchefen Ulf Olofsson kommer att presentera förslaget och lyssna till våra synpunkter på förslaget.


Servering

Kom och säg Din mening

Alla är mycket välkomna

Centern i Tavelsjö/Kroksjö