Stämningen var hög vid lördagens centerfest i Tavelsjö bygdegård. Åsa Gustavsson hade lagat fantastisk vacker och god mat som hon fick mycket beröm för.

Läs mera på Centerns egen sida .

Företrädare för Centerpartiet har i en debattartikel motsatt sig både det sätt som förslaget till vattenskyddsområde drivs fram samt dess innehåll.

Frågan kommer att diskuteras vid ett offentligt möte i Hissjö bygdegård torsdagen den 19 oktober, klockan 19.00.

Medverkande från Centerpartiet..

Tre av fem ordförande i församlingarnas kyrkoråd kommer från centerpartiet. Detta trots att centern bara är största parti i ett av kyrkoråden.

Nu har fem av de sex nya kyrkoråden i församlingarna i Umeå utsett ordförande.

Centerpartiet i Tavelsjö, Kroksjö, Rödå, Hissjö och Flurkmark har tagit fram en gemensam broschyr.

Ladda hem den här. (pdf, 1,2 MB)

Kvinnors hälsa är en fråga om jämställdhet. Att kombinera familjeliv, arbetsliv och fritid innebär ofta en hög arbetsbelastning och en svårföränderlig livssituation.
Och detta leder i sin tur ofta till ohälsa.

Solveig Ternström är kvinnohälsans största förkämpe, skådespelerska och riksdags...

Nu är det återigen dags för det traditionella vårtecknet 'Tavelsjö Gröna Ruta'.

I år är det Ulla Forsling som medverkar och talar om den goda jorden.

Torsdagen den 27 april klockan 19.00.

Tavelsjö Bygdegård, Talmansrummet.

Tavelsjö/Kroksjö Centeravdelning har årsmöte
Torsdagen den 10 febr kl 19.00 Tavelsjö Bygdegård, Talmansrummet

Arkitekt Stina Fahlgren Samhällsbyggnadskontoret berättar om det nya förslaget till riktlinjer för Byggande på landsbygden