Tavelsjö skidor

Tavelsjö AIK (TAIK) är en ideell idrottsförening med Tavelsjö som bas. TAIK skidor är en sektion i TAIK som startade hösten - 06 och som under våren -08 har startat skidträning för barn födda 98 – 00. Målet är att kunna erbjuda alla barn och ungdomar i Tavelsjö skidträning och på sikt kunna ordna tävlingar för övriga klubbar inom länet.

Sedan ett år tillbaka har ett omfattande ideellt arbete genomförts för att höja kvalitén på det 2,5 km elljusupplysta skidspåret. Skog har tagits ut vilket innebär att spåret har en bredd på 6 m. En stor mängd fyllnadsmaterial har lagts ut för att förbättra underlaget. Detta medför att mindre snömängd krävs samt att ett fristilsspår kan dras upp bredvid det klassiska spåret. Detta är viktigt för att i framtiden kunna erbjuda såväl fristil som klassisk åkning. Även sommarspåret kommer att vara av en betydligt bättre kvalitet än tidigare.