Träningsavgiften är 250:-/barn betalas till BG 209-0496 Dessutom krävs medlemskap i TAIK vilket innebär att man har en försäkring under samt till/från träningen. Medlemsskapet kostar 150 kr/år alt 300 kr/familj och år betalas på plusgiro 287571-4
OBS! Glöm ej att uppge vem bet avser.