I år har vi senarelagt årsmötet för Tavelsjö hembygdsförening på grund av det osäkra pandemiläget. Årsmötet blir söndagen den 27 mars kl.16 i Tavelsjö bygdegård.

Vi hoppas förstås att vi kan träffas på riktigt då med fika och programinslag. Mer information kommer."