Tavelsjö kyrkokör har haft årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Mötet leddes säkert och snabbt av ordförande Vera Eriksson.

I verksamhetsberättelsen kan man få veta att kören består av 20 – 25 sångare, men växer under advents-och jultid till uppåt 40 sångare. Ett tiotal gånger under året 2007 har kören medverkat vid gudstjänster och högmässor i Tavelsjö kyrka.

Varje tisdagkväll under vår-och höstterminen har kören övat, sammanlagt cirka trettio gånger.
Speciellt för 2007 var att kören tillsammans med Notseglarna och

Ungdomskören medverkade i ungdomarnas musikal Den gröna ängen. Första advent och den traditionsrika julkonserten fyllde som vanligt kyrkan. Mycken uppskattning har kommit kören till del.

Val av styrelse

Styrelsevalet blev en enkel procedur. Omval, omval hela tiden.

Styrelsen kommer under 2008 att bestå av: Ordförande - Vera Eriksson, vice ordförande - Monika Sandström, kassör - Minette Sandström, sekreterare - Gunilla Moraeus, ledamöter - Märtha Oscarsson, Elisabet Carlsson, Magdalena Ferm.

Även andra, inte mindre betydelsefulla personer såsom revisorer, festkommitté och valberedning omvaldes.
Närmast övas för påsk med vackra psalmer och melodier.

Därefter stundar kyrkosångshögtid för några deltagare i kören.

Vår körledare Elisabet Carlsson lämnar oss tyvärr snart och vi önskar vår vikarierande körledare Kjell Söderberg välkommen.

Efter förhandlingarna bjöd festkommittén på smörgåstårta. Därefter startade sångövningen!

/Gunilla Moraeus