29 ungdomar konfirmerades i söndags i Tavelsjö.

För att få plats i kyrkan för alla familjer och vänner var konfirmationen uppdelad i två omgångar. De två gudstjänsterna samlade 440 deltagare.

Pär-David Carlsson ledde gudstjänsterna med hjälp av David Bergqvist och kantor Elisabet Carlsson. Huvudledarna Magnus Nordlund och Ida Eklund samt hjälpledarna Marielle Andersson, Maria Appelblad och Sara Berglund medverkade.

Konfirmandgrupperna framförde var sitt drama, Äktenskapsbryterskan och Den förlorade sonen samt sjöng ett par sånger, den ena till ackompanjemang av Emil Grönlund och Andreas Ågren på gitarr och piano.

Två konfirmandläger

Konfirmandtiden började i höstas med ett uppskattat Vildmarksläger i Svansele, Norsjö. Under vintern har man samlats under några helger och det avslutande fjällägret hölls i Klippen förra veckan.

Till hösten planeras återsamling samt nystart av ungdomsarbetet och intresset bland ungdomarna är stort. / Monika S