VÅRENS ANDAKTER OCH KONSERTER 2024 Page 2För mer info se våra affischer, Facebook eller

www.svenskakyrkan.se/umea/det-hander-i-tavelsjo-kyrka

FG = Församlingsgården Tavelsjö

Måndag Kl. 10.00 Promenadgrupp, utgår från FG

Tisdag Kl. 09.00 Öppen förskola FG
Tisdag Kl. 18.30 Gud och Livet - gudstjänstgrupp. OBS! Jämna veckor

Fredag Kl. 09.00 Föräldraträff FG

Söndag Kl. 11.00 Gudstjänst, Kyrkan

 


April

17/4 Kl. 13.00 Trivselträff. Fredrik Elgh berättar om mångkonstnären JA Linder. FG.
18/4 Kl.13.00 Hemgrupp Näset. (se nedan)
25/4 Kl 17.00 Matdax och kyrkmys. FG
30/4 Kl 20.00 Valborgsmässofirande vid Matboa i samarr. med bygdens föreningar.

Välkommen att sjunga med i vårkören. Samling i FG 19.00.

Maj
9/5 Kl. 08.00 Gökotta. Maja Svedmark. Kyrkokören. Svedjan.
15/5 Kl. 13.00 Trivselträff. Storhäggsjö presenterar. FG.
24/5 Kl. 17.00 Våravslutning för barngrupperna. Kyrkan och kyrkoparken.
29/5 Kl. 16.00 Afternoon tea and jazz in Wonderland. FG.
30/5 Kl. 13.00 Hemgrupp Näset. (se nedan)


Juni
1/6 Kl. 18.00 Vårkonsert med Camerata Umensis. Kyrkan.
5/6 Kl. 13.00 Onsdagsträff. FG.
8/6 Kl. 18.00 Kyrkokörens vårkonsert. Kyrkan.
23/6 Kl. 17.30 Friluftsgudstjänst. Sundlingskagården.

 

(Med reservation för ev. ändringar.)


Hjärtligt välkommen!

 

Vad är hemgruppen?
Britt-Inger Olofsson välkomnar hem till sig på fika och goda samtal.
Övre Näset 10 Anmälan: 070 25 00 250

 

Ladda ner pdf här.

 

Tidigare

 

Februari
7/2 Kl. 13.00 Onsdagsträff med andakt och fika. Stadsmissionen FG
14/2 Kl. 19.00 Askonsdagsmässa. Kyrkan
21/2 Kl. 13.00 Trivselträff med mat. Författarmöte med Henric Bergner. FG.
28/2 Kl. 19.00 Jesu meine Freude- konsert i fastetid. Camerata Umensis. Kyrkan.
29/2 Kl. 13.00 Hemgrupp Näset. (se baksidan)
29/2 Kl. 17.00 Matdax med kyrkmys. Anmälan. FG.

Mars

6/3 Kl. 13.00 Onsdagsträff med andakt och våffelcafé. Assar Fager berättar FG.

13/3 Kl. 19.00 Konsert: Fyra kvinnliga kompositörer. Kyrkan.

20/3 Kl. 13.00 Trivselträff med mat. Samiskt tema. Jon-Krista Jonsson. FG.

21/3 Kl. 13.00 Hemgrupp Näset. (se nedan)

----------------------------------------------------------

PÅSK

24/3 Kl. 11.00 Palmsöndagsgudstjänst. Kyrkan

25/3 Kl. 19.00 Passionsandakt. Kyrkan.

26/3 Kl. 19.00 Passionsandakt. Kyrkan.

27/3 Kl. 19.00 Passionsandakt. Kyrkan.

28/3 Kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa. Kyrkan.

29/3 Kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst. Kyrkan.

31/3 Kl. 11.00 Påskdagsmässa. Kyrkokören. Kyrkan.

April
1/4 Kl. 11.00 Annandagsgudstjänst. Kyrkan.

----------------------------------------------------------

3/4 Kl. 13.00 Onsdagsträff med musikquiz. FG.