Ett nittiotal medlemmar från SPF Umeå Norra samlades till lunch på Värdshuset i Brännland den 9:e juni. Alla lät sig väl smaka av den goda maten och såg ut att trivas, det var mycket prat och många glada skratt. Ordförande Sten Lindberg informerade dels om den förestående 3 dagars resan direkt efter midsommar, dels om höstens program. Lotter med blommor som vinster hade en strykande åtgång och en del glada vinnare kunde lämna lunchen med en vacker blomma. Gerd Brodin överlämnade ett fång liljekonvaljer till Sten och tackade för ett gott ordförandeskap, publiken instämde med en varm applåd. Sten tackade för blommorna och avslutade lunchen med att önska alla en trevlig sommar.