Tavelsjö-Granbäcksfors vägsamfällighet, vägnummer 11122

Vägföreningen förvaltar den enskilda vägen till bebyggelse Östibyn och har bidrag för underhåll. Denna väg är öppen för allmänheten året runt.

Även Ängesvägen (vägen mellan Östibyn och Granbäsckfors) som underhålls endast för skog och jordbruksändamål ingår också. Denna väg är normalt avstängd för allmänheten. Delägare i föreningen och jägare som har jaktmark inom området får använda denna väg på egen risk. Stickvägen till Huggberget ingår inte i föreningens ansvar.

Under perioder med svag bärighet är tillåten fordonsvikt nedsatt enligt skyltning.

Den som använder vägen på sådant sätt att skador uppstår är skyldig att ersätta föreningen för reparation av vägen. Alla som planerar använda vägen för tunga transporter uppmanas därför att kontakta Sven Ivar Norlin, tel. 0706674266 i förväg för samråd.

Den som har behov att nyttja vägen på annat sätt eller under perioder med nedsatt tonnage uppmanas att kontakta föreningens funktionärer.

 

Funktionärer i föreningen

 • Ordförande, Mikael Karlsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0906027, 0706474886
 • Kassör, Margaretha Lundquist, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0705850548
 • Ledamot, Martin Jonsson, 0703793302
 • Ledamot (suppl.), Mikael Ottosson, 09060448
 • Ledamot (suppl.),  Sven Ivar Norlin, 0706674266 (ansvar för Ängesvägen),

 

Årsmöte 20170601 - några beslutspunkter.

Föreningens kostnader har kunnat hållas låga tack vare att medlemmar och berörda jaktsammanslutningar på idell basis bidragit till vägens skötsel. Mötet uppmanar alla intressenter att även fortsättningsvis bidra med egna insatser för att hålla vägen i gott skick.

Mötet beslöt att;

 • Löpande ansvar för plogning och sandning utförs av Göran Gren. Synpunkter på hur detta sköts hänvisas till ordförande.
 • Martin Jonsson ansvarar för saltning i samråd med styrelsen.
 • Beställning av övriga insatser såsom grusning mm beslutas av ordförande i samråd med styrelsen.
 • För icke-medlemmar i föreningen som utnyttjar vägen för tunga transporter debiteras 5 kr per ton-kilometer. För sådana transporter krävs övrenskommelse med styrelsen.
 • Bidrag skall sökas till vägförbättring av sträckan mellan Lia och Östibyn. Då bidraget endast täcker 70 % av kostnaderna kommer utdebitering sannolikt att krävas under nästa och därefter följande år. Ordföranden ombesörjer ansökan.
 • Under perioder när Ängesvägen inte tål belastning, blockeras vägen med betongsugga vid Thord&Margaretas, samt markeras avstängningen vid Granbäcksfors med lämpligt hinder samt upplysande skyltning. Mötet uppdrar åt Thord och Simon att framställa lämpligt hinder, exempelvis en träbock.
 • Ängesvägens nuvarande skick är tillfredställande bra varför inga större åtgärder planeras.
 • Som ett led i att stimulera och aktivera medlemmarnas deltagande i vägunderhållet uppdrar mötet åt Simon och Thord att planera och förbereda en ”VägStädDag”, där alla medlemmar inbjuds till att göra en insats för vägen, ha trevligt och träffas.
 • Den ekonomiska situationen är sådan att ingen utdebitering krävs för innevarande år. Årsmötet varslar dock redan nu om att utdebitering kommer att behövas framöver och att detta hanteras vid nästa årsmöte.

 

Årsmöte 20160524 - nägra beslutspunkter;

 • Löpande ansvar för plogning och sandning utförs av Göran Gren. Synpunkter på hur detta sköts hänvisas till ordförande.
 • Beställning av övriga insatser såsom grusning osv beslutas av ordförande.
 • Moms redovisas och uppgifter skickas ut till berörda.
 • Översyn av skötselplan för Ängesvägen till nästa årsmöte.