Selets Byaförening har en ledig 2:a på ca 62 m2 i anslutning till Bygdegården. Garage samt möjlighet till bredband genom Tavelsjö byanät finns.

Upplysningar:
Siw Mattson 090-631 81