Överrödå blev åretsby i Vindelnskommun 2007.

Motiveringen löd:
Överrödå har utifrån sin småskalighet uppnått betydande resultat för utveckling och social gemenskap.