På Selsknösen väntar en milsvid utsikt. Från det 15 m höga utkikstornet kan du blicka ut i alla väderstreck. Vindelälven ser du i väster.

På 1950-talet ville läraren i Selet att ”Knöjsen” skulle bli ett utflyktsmål. Efter pengainsamling och bybors arbetsinsatser stod en stuga och ett utkikstorn färdiga på 1950-talet. År 2000 invigdes ett nytt utkikstorn. Det fanns länge planer på ett inglasat rum högst upp i tornet, för att hyra ut till övernattning och konferenser.

I närheten av Selsknösen hittades på 1990-talet en stensättning med ett inristat katolskt kors, troligen från medeltiden. Nära starten för vandringen, vid Mariedal, finns s.k. dödisgropar. En dödisgrop bildades när ett stort isblock lossnade från inlandsisen, flöt iväg, strandade på en grusbank och bäddades in i sediment. Med tiden smälte isblocket. Kvar blev en stor grop.

Det finns en alternativ stig upp på berget från Selet.

 

On Selsknösen an astonishing view awaits from a 15 m tall lookout tower. The river Vindelälven is beneath you.

In the vicinity of Selsknösen a stone set has been found with an engraved Catholic cross, probably from the Middle Ages. Below the hill there are severeal dead ice depressions from the ice age.

There is an alternative route up the hill from the village of Selet.