IS Finkhorneberget1

Det här är ett berg med dubbla namn. I bygden kallas det Storfinkelberget, men Finkhörneberget är namnet på kartan. Ordet ”finka” brukar beteckna en lite undanträngd naturlokal.

Inget annat berg i Tavelsjöbygden bär lika tydliga spår av den mycket stora skogsbranden på 1850-talet. Brandspåren i träden kallas brandljud. Det är gamla, ibland sotiga stamskador längst ned på tallarna. Även om branden skadade tallarna så härdade den också. På Finkhörneberget finns ovanligt många sådana, flerhundraåriga gamla tallar.

Söder om Finkhörneberget finns spår av fångstgropar. Det smala passet mot Tavelsjöberget var en bra plats att fånga både älgar och renar. Det illegala nybygget Israels etablerades i slutet av 1800-talet nordost om berget. Spåren av de små odlingsmarkerna syns fortfarande i skogen. Bostadshuset flyttades till Signilsbäck.

 

Hitta upp

Följ TioTopparTavelsjös vägvisningsskyltar till varje topp. Du får kartstöd i mobilen för din vandring på www.tiotoppar.se

Högupplöst version (pdf) av skylten här.

 

In english

Finkhörneberget is a hill wich has the clearest traces of a very large forest fire in the 1850s. You can see old, sooty stem injuries on the pine trees. On Finkhörneberget there are unusually many such centuries old pines.

South of Finkhörneberget there are traces of catching pits, several thousand years old. These were used to catch moose and reindeer.