AllmanInfoskylt1TioTopparTavelsjö är en besöksguide som hjälper dig hitta upp på tio berg. Bergen bjuder på olika upplevelser, olika svårighetsgrad och olika vyer. För varje berg finns en markerad stig från dess fot till toppen. Välj mellan vandringar från 0,5 till 2,1 km enkel väg. Stigningen som du måste klara av varierar från 42 till 165 höjdmeter. När du bestigit alla berg har du tagit mer än 1000 höjdmeter.

 

Varför är det så vackert i Tavelsjö?

Tavelsjöbygden har exceptionella förutsättningar för upplevelser på vackra berg. När inlandsisen smälte för 10200 år sedan var landet så nedtryckt av den tunga isen att det mesta var täckt av djupt vatten. Den översta strandnivån, Högsta Kustlinjen, nådde hela 260 m över nuvarande havsnivå. De högsta bergen idag, bland annat Tavelsjöberget, var små öar i den yttre skärgården. Alla andra berg var täckta av djupt vatten. Landhöjningen var mycket snabb i början. När de nya öarna steg ur havet spolade kraftiga vågor bort all morän som inlandsisen hade lämnat på bergen. Kvar blev kala klippor. Idag är de karga hällmarker med gles skog. Längre ned hamnade finare jordar som idag är åkermarker. Skälet till att det är så vackert i Tavelsjö är både att bygden är så kuperad och varierad och att den utsatts för det forna havets bearbetning.

 

Hitta upp

Följ TioTopparTavelsjös vägvisningsskyltar till varje topp. Du får kartstöd i mobilen för din vandring på www.tiotoppar.se

 

Om projektet

TioTopparTavelsjö har genomförts med ideella arbetsinsatser av Tavelsjöbor i regi av TuRe, Tavelsjö- och Rödåbygdens Utveckling Ekonomisk Förening. Markägare som upplåter sin mark för nya stigar har varit en förutsättning.

 

Viktigt!

Allemansrätten innebär att den som rör sig i skog och mark är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning. Till växt- och djurliv lika väl som till markägare och andra människor i närheten. Lämna aldrig spår efter dig som stör andra! Till toppen tar du dig till fots eller på skidor. Lämna alla fordon vid bergets fot.

 

Ladda ner den allmänna informationsskylten som står vid startpunkten för varje berg här

 

In english

TioTopparTavelsjö is a visitor guide helping you find your way to ten hilltops. For each hill there is a marked path. The area of Tavelsjö has exceptional conditions for outdoor experiences.

The hilly terrain reaches just below the highest coastline. The ice sheet melted for 10 200 years and the ocean stood 260 m above the current level, covering most of todays hills. Slowly the land rose and shaped todays beautiful landscape.

Show respect by leaving nature without traces that interfere with other hikers or landowners!