Möte på Översten

Tavelsjöområdet var som vanligt väl företrädda när det gäller frågor som rör landsbygdens utveckling. På bilden fr v Christer Lindwall , Torbjörn Wennebro, Alf Söderlund och Göran Sundqvist.

Efter fyra samrådsmöten runt om i kommunen genomfördes ett femte och avslutande möte på restaurang Översten kring förslaget på ”Tematiskt tillägg för landsbygden” som utgör en del av pågående arbete med Översiktsplan för Umeå kommun.

Vid mötet redovisades en sammanställning av idéer och förslag, som nedtecknades vid de tidigare mötena.

Liksom vid de tidigare mötena ”tilläts” ingen gemensam diskussion vilket var synd, men de tillresta landsbygdsborna tog tillfället i akt till livliga samtal med samhällsplanerare Pernilla Hermansson och stadsarkitekt Tomas Strömberg med flera kommunala tjänstemän som var på plats.

Uppslutningen vid de fem möten som genomförts kan tolkas så att Umeå kommuns landsbygd med 19 000
invånare har fått nog av att allt fokus på senare år har lagts på utveckling av 5-kilometersstaden. Den allmänna uppfattningen är, att det nu är dags för landsbygden att få del av kommunala investeringar i form av satsning på
bostäder, service och infrastruktur vilket de många förslagen vittnar om.

Alla aktörer, privatpersoner, föreningar och företag har nu till den 13 april på sig att komma in med synpunkter på förslaget till översiktsplan, som man kan hämta på länkenen till planen http://www.umea.se/oversiktsplan: därefter
följer omarbetning och politisk behandling.

Foto: Nils-Åke Sandström