Bygdegården Årsmöte 2016

Tavelsjö Bygdegårdsförening och dess sektion Sundlingska gården hade nyligen årsmöte i Talmansrummet Bygdegården.

De två anläggningarnas verksamhet kompletterar varandra på ett bra sätt. Bygdegården hade under förra
året ca 180 uthyrningstillfällen varav TAIKs träningscenter och TaiChi står för hälften av dem. I övrigt är det informationsmöten, föreningsmöten, fester och bröllop som dominerar. Under året har man gjort en hel de invändigt och utvändigt underhåll, isolerat och satt på ny brädfodring samt målat. Ca 600-800 frivilliga arbetstimmar har gjort detta möjligt.

Till styrelse för Bygdegården omvaldes Simon Sandström/Edberg, Malin Söderstedt och Dodd Johansson. Samuel Gottnersson, Thord Holmström och Jenny Ekström är valda sedan förra året. Ordf. Arne Lindgren hade avsagt sig
återval och valberedningen fick i uppdrag att tillsammans med styrelsen rekrytera en ny ordförande.

Sundlingska gården med sommarkafé, badstrand, brygga och lekplatser, är ett trevligt utflyktsmål för hela familjen under sommaren. Den är också den stora samlingsplatsen för tavelsjöbygdens midsommarfirande med
midsommarstång, folkdansuppvisning och lekar för barn. Skördemarknad och julmarknad har också blivit en mycket uppskattade traditioner med många utställare och många besökare från när och fjärran. Dessutom är det sommarkafé och under vårvintrarna brukar det serveras stenugnsbakad Pizza. De senaste två åren har den också blivit en samlingsplats för dem som åker på isbanan och därför fått många fler gäster. Varje styrelseledamot svarar för varsin helg under nio veckor.

Hela styrelse för Sundlingska gården omvaldes: Olof Vesterberg (ordf.), Anette Nilsson, Stellan Hermansson, Martin Jonsson, Bosse Nilsson, Roland Berglund, Ulrika Israelsson och Tobias Stålnacke.

Dodd Johansson avslutade årsmötet med att tacka avgående ordföranden Arne Lindgren för det mycket värdefulla ledarskap föreningen och styrelsen haft. Sedan bjöds på kaffe och fettisdagssemla.

Bilden: Stående från vänster: Asta Ferm, Monika Sandström, Göran Sundqvist, Olof Vesterberg, Margareta Lundquist, Stellan Hermansson, Hans Weinehall.

Sittande: Gun Andersson, Dodd Johansson, Malin Söderstedt, Jenny Ekström och Arne Lindgren.

Foto: Nils-Åke Sandström