Se bilder från vår pelargonutställning 2002
Bilder

Följande finns att köpa genom Hembygdsföreningen:

Tavelsjösmycket
Tavelsjöboken
Tröja
Pins
Vykort

För bilder och pris......

Citat ur stadgarna:
'Hembygdsföreningen ska arbeta för att förstärka bygemenskapen genom traditionella arrangemang men även genom aktuella kulturella aktiviteter som kurser, utställningar, konserter etc.'

Ordförande:
Ulla-britt Lindbäck 60256

Vice ordf:
Ann-Cathrine Appelblad 60271

Kassör:
Kim Jönsson 60494

Sekreterare:
Agneta Ärlestig 62139

Ledamöter:
Katarina Nilsson 60486
Ingrid Olofsson 60269
Margit Westberg 62111
Ann-Katrin Appelblad 60271
Carina Holmgren 186647