Söndagen den 20 augusti kl. 13.00-16.00 på Sundlingska gården, Tavelsjö

Utställning av olika sorters Saint Paulia-blommor.

Kl. 14.00: Ingrid Lindskog, ordförande i sällskapet Gesneriasterna, ”Saint Paulia kännare”, inspirerar oss ...

Vi flätar och binder strå.
Söndagen den 2 juli kl. 10.00-12.00.

Blåeld, Strandvägen, Tavelsjö.
Ta gärna med egna strån.

Välkommen!

Tavelsjö Hembygdsförening

2006 års Bönfest blev en succé!
Vi var 101 glada bönor som samlades på bygdegården.
Länk till tackaffisch
Se även bilder i fotohörnan!

Det hela går av stapeln 7 söndagskvällar från 2 juli till 13 augusti. Platsen är Sundlingska Gården vid Tavel-sjöns strand.

Servering - inget inträde.

SÖNDAG 9 APRIL
Kl 13 00
PÅ BYGDEGÅRDEN I TAVELSJÖ


Kom och lyssna på trädgårdsinspiratören Monica Bredberg som berättar och visar bilder av olika rabatter.
Hon kommer bl.a. tala om hennes damm/tjärn uppbyggnad och om belysning

Söndagen den 11 juni arrangerar Tavelsjö hembygdsförening en vandring på nya kyrkogården.

Det är Margareta och Yngve Östberg som är guider, i likhet med tidigare år. Samling sker kl. 13.00.

Alla intresserade hälsas välkomna.

Ulla-Britt Lindbäck
Carina Holmgren, vice ordf.
Lena Alwerud, sekreterare
Karin Ågren, kassör
Ingrid Olofsson
Lisbeth Berglund
Katarina Nilsson
Margit Westberg
Rolf Appelblad
Corina Selberg