Nedtagning kärvar

Vill du hjälpa till att ta ner kärvarna från storhässjan I Norrfors och köra upp dom till Tavelsjö?
Nu på lördag den 9 november samlas vi vid kornhässjan (höghässjan) i Norrfors för att plocka ned kärvarna från hässjan. Efter puts och ev. omknytning lastar vi bilsläpet för transport till Tavelsjö.

Försäljning av kärvarna kommer att ske på julmarknaden den 1 december på Sundlingska gården.

Samling 9:30 vid kornhässjan i Norrfors. Man måste köra runt i Norrfors för att komma ända fram.

Klä er varmt, och ta gärna med eget fika.

Ring Rolf för närmare beskrivning 070-681 35 71.